History

Year President Secretary
2017-18 Rajesh Gill J K Goswamy
2016-17 Promila Pathak M C Sidhu
2015-16 Akshaya Kumar Amrinder Pal Singh
2014-15 Rajat Sandhir Anju Rao
2013-14 Devinder Singh Jayanti Dutta
2012-13 Mohammad Khalid Jayanti Dutta
2011-12 Akshay Kumar Mohammad Khalid
2010-11 Jaspal Kaur Kaang M C Sidhu
2009-10 Manjit Singh Akshay Kumar
2008-09 Ronki Ram Ashwani Koul
2007-08 A S Ahluwalia Manjit Singh
2006-07 N K Ojha Charanjeev Singh
2004-05 Ronki Ram Charanjeev Singh
2003-04 Harjinder Singh Akshay Kumar
2002-03 P K Mittal Ashwani Sharma
2001-02 P K Mittal Navdeep Goyal
2000-01 Devi Sirohi J K Chauhan
1999-00 P P Arya Harjinder Singh
1998-99 Satya P Gautam M Rajiv lochan
1997-98 N S Mann Rana Nayyar
1996-97 P P Arya I M Joshi
1995-96 J M Jerath G Kumar Varma
1994-95 Ravindra Kumar N S Mann
1993-94 M M Sharma Sahib Singh Bhayana
1992-93 M M Sharma Madhukar Arya
1991-92 Anirudh Joshi S K Gupta
1990-91 Anirudh Joshi S K Gupta
1989-90 R D Anand J P Singh
1988-89 R D Anand Raghbir Singh Sirjan
1987-88 Deepak Manmohan Singh G S Vasudeva
1986-87 Pritam Singh D S Toor
1985-86 D N Jauhar Satya P Gautam
1984-85 H K Nijhawan Rajeshwar Sharma
1983-84 H K Nijhawan Rajeshwar Sharma
1982-83 S P Chodha J M Jerath
1981-82 P P Arya Pam rajput
1980-81 S S Kumar P P Arya
1979-80 Iqbal Nath Chaudhary Harshinder Singh
1978-79 S P Chodha Naresh
1977-78 S P Chodha Sarup Singh
1976-77 K K Nanda Sarup Singh
1975-76 Ram Prakash Bhuvan Chandel
1974-75 Ram Prakash Bhuvan Chandel
1973-74 G S Bhalla Prakash Syal
1972-73 T N Kapoor S S Kumar
1971-72 Kundan Lal Jaura S S Kumar